One Bowl Logo
One Bowl English Website One Bowl Danish Website
One Bowl Way

Vi er ikke blot en restaurant, men snarere et sted som er aabent for alle, uanset omstaendighederne, for at komme og dele vaerdien af god og naerende mad, der er omhyggeligt forberedt af et hold af hengivne frivillige.

For at gøre denne drøm til virkelighed tilbyder vi måltider på et Pay as you feel grundlag. Dette betyder at uanset din nuværende livssituation - om du er midt i en krise, har brug for en ven eller du bare har behov for et hyggeligt maaltid i dit lokale omraade, som ikke bryder banken, så vil vi vaere glade for at byde dig velkommen til at spise, dele og bruge din tid sammen med os onsdag aften.

Vores vision er at bringe fokus tilbage på samfundslivet, baseret paa vaerdier som kaerlighed, tillid, gavmildhed og venlighed.

One Bowl Mission

One Bowls Mission:

One Bowl Mission Tomato Vi laver mad til folk med alle slags baggrunde uanset økonomisk status/evner.

One Bowl Mission Tomato Vi vil gennem generøsitet etablere et sikkert sted for alle.

One Bowl Mission Tomato Vi ønsker at fremme kaerlighed, generøsitet og lighed gennem faellesskab. Løse samfundsproblemer som madusikkerhed, ensomhed og social udstødelse.


Values:

One Bowl Mission Tomato Hos One Bowl fokuserer vi paa kaerlighed og gavmildhed.

One Bowl Mission Tomato Vi ser kun det gode i mennesker og vi vil have dem til at se det gode i os.

One Bowl Mission Tomato Vi tror på at hvis der er kaerlighed og venlighed kan vi bygge et aegte faellesskab uden at udelukke nogen.

One Bowl Mission Tomato Vi ønsker at vaere aabne og gennemskuelige med vores kunder.One Bowl Our Story

One Bowl har en meget ydmyg start, der begyndte som en søndagstradition med en gruppe venner. De ville mødes og spise sammen en gang om ugen og dele deres liv. Sommetider ville folk have venner med og nogle uger var de op til 20 personer. Vi laerte at nogle af vores venner sommetider havde svaert ved at have nok penge til mad og derfor faestede sig til den ugentlige middag.

Dette startede en samtale om faellesskab, madsikkerhed og om hvordan vi kunne lave et sikkert sted for alle, uanset deres omstaendigheder og sociale baggrunde.

Vi begyndte derfor vores rejse med One Bowl. At gøre en forskel “One Bowl at a time”.

One Bowl Food Insecurity

Madusikkerhed defineres som “adgangen til mad er begraenset af mangel paa penge og andre ressourcer paa tidspunkter i løbet af aaret”. Madusikkerhed er maaske ikke det første man taenker paa, naar man taenker paa en by som København. Men med stigende leveomkostninger og andre sociale nedskaeringer, står mange overfor mere usikkerhed, til tider flere gange om aaret, om hvordan de skal faa frisk kvalitetsmad paa bordet.

One Bowl Pay As You Feel

Kom som du er og “pay as you feel”. Maaltider tilbydes paa et “Pay as you feel/betal som du føler” grundlag for at sikre et ordentligt maaltid mad til alle uanset deres situation. Dette betyder at der er ikke er nogle faste priser for maden hos One Bowl.

Dog giver vi en foreslaaet donationspris for vores menu, for at hjaelpe dig med at forstaa prisen af “paying it forward” og hvordan man kan hjaelpe dem der kaemper med madusikkerhed. Alt hvad du giver over den foreslaaede pris går til at hjaelpe andre og fortsaetter One Bowl’s arbejde.

One Bowl Vegetables

Hos one Bowl serverer vi en vegetar/vegansk menu. Dette gør vi af mange grunde, baade etisk men ogsaa moralt - men mest alt fordi vi kan inkludere flere mennesker som en vegetarisk restaurant. Hver uge laver vi en frisk og spaendende menu fra rundt om i verden.